Board logo

標題: 英國留歐還是脫歐? [打印本頁]

作者: 伊安    時間: 2016-5-28 21:07     標題: 英國留歐還是脫歐?

如題
六月公投將會來臨
個人而言想英國留歐
因為脫歐的話
英超價值和吸引力將會下降
經濟亦會不濟
作者: A. Akiyama    時間: 2016-5-29 16:44

脫歐對佢冇咩好處
作者: 伊安    時間: 2016-5-29 19:16

純以足球角度
脫歐等於將英超降呢
作者: A. Akiyama    時間: 2016-5-30 18:03

我唔覺得英國真係咁叻
作者: 伊安    時間: 2016-5-31 07:36

我唔覺得英國真係咁叻
A. Akiyama 發表於 30-5-2016 18:03

同感
英格蘭成日四強不入
作者: A. Akiyama    時間: 2016-5-31 09:49

佢脫歐就等於中共自己孤立自己一樣
作者: 伊安    時間: 2016-5-31 11:13

佢脫歐就等於中共自己孤立自己一樣
A. Akiyama 發表於 31-5-2016 09:49

55
而其他歐盟國家對脫歐英國無好感
可以話係輸得
作者: Sebastian    時間: 2016-6-17 19:46

我估會脫歐成功

不過啱啱搞出人命, 可能留歐派會打悲情牌

就個人而言, 留歐其實對大集團有利, 不過若大集團利益受損, 恐怕英國經濟都唔會好
作者: A. Akiyama    時間: 2016-6-17 19:52

我估會脫歐成功

不過啱啱搞出人命, 可能留歐派會打悲情牌

就個人而言, 留歐其實 ...
Sebastian 發表於 2016-6-17 19:46


就係唔想同歐盟坐埋同一條船博一博
作者: Sebastian    時間: 2016-6-17 20:28

回覆 9# A. Akiyama


    爛船都有三分釘, 不過英國人一向認為英國歷史咁成功, 就係孤立於歐洲大陸, 唔洗介入歐洲事務, 可先可以獨善其身, 成為日不落帝國
作者: 伊安    時間: 2016-6-22 18:14

聽日
英國公投丫

睇目前個勢
估計留歐成數較高
不過玩股票果D
就真係唔好期望大升
作者: A. Akiyama    時間: 2016-6-23 00:29

有結果未?
作者: 伊安    時間: 2016-6-23 10:45

有結果未?
A. Akiyama 發表於 23-6-2016 00:29

要聽日先有結果
今日只係公投日
作者: A. Akiyama    時間: 2016-6-26 00:13

已經成功脫歐
作者: 伊安    時間: 2016-6-26 07:58

脫歐後走獨立
故仔仲會繼續
歡迎光臨 永恆討論區 etnForum (http://www.etnforum.com/) Powered by Discuz! 7.2