Board logo

標題: 盡量喺9/2017月尾可以完成15聯盟壇 [打印本頁]

作者: 伊安    時間: 2017-9-18 19:40     標題: 盡量喺9/2017月尾可以完成15聯盟壇

如題
由於啱啱喺某壇發生咗D事
我應該的起心肝
喺月尾之內
盡量完成剩低果2個聯盟壇
因為其中一壇話要禮拜三同六先處理

順講永討會係成個論壇圈堮痐葞
我會以永討為中心
完成後再諗啦
作者: A. Akiyama    時間: 2017-9-21 12:26

有冇 Link 睇睇
作者: 伊安    時間: 2017-9-21 12:32

有冇 Link 睇睇
A. Akiyama 發表於 21-9-2017 12:26

短訊俾你
歡迎光臨 永恆討論區 etnForum (https://www.etnforum.com/) Powered by Discuz! 7.2